สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
14 พฤศจิกายน 2559

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และนำสนอผลงานวิจัย ในการประชุม SEAZA ณ ประเทศอินโดนีเซีย ข่าวสัมมนา

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English