ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
24 พฤศจิกายน 2559

ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2527 รายละเอียดข่าว

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English