สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
15 ธันวาคม 2559

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดกิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ให้บุคลากร ประจำปี 2560 ข่าวซ้อมแผนหนีไฟ1 ซ้อมแผนหนีไฟ2

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English