ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ The 4th Business Management International Conference BMIC2017

สำนักงานอธิการบดี
24 พฤษภาคม 2560

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha Business School, Burapha Universtiy (BBS) ร่วมกับ Universite Montpellier, France Sekolah Tinggi PARIWISATA TRISAKTI, Indonesia University of Malaya Universidad de Murcia จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ 4th BMIC The 4th Business Management International Conference (BMIC2017) วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 ณ Holiday Inn Pattayaเมืองพัทยา หมดเขตส่งผลงาน : 31 กรกฎาคม 2560 หมดเขตลงทะเบียนเข้าร่วม : 7 ตุลาคม 2560 รายะเอียดเพิ่มเติมที่ www.bbs.buu.ac.th/bmic2017 Email: bmic2017@buu.ac.th

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English