ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
14 พฤศจิกายน 2559

ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (คนที่4.) พร้อมด้วย ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และ ดร.แววตา ทองระอา อดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมบันทึกเทปรายการ "มองชล" ในตอน น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ รายละเอียดข่าว

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English