ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
24 พฤศจิกายน 2559

รายการ ข่าวข้นรับอรุณ ช่องเนชั่น ทีวี 22 ได้มาสัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ถึงภารกิจของสถาบันฯ ในหลายๆด้าน รายละเอียดข่าว

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English