ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักงานอธิการบดี
4 กันยายน 2560

กองกิจการนิสิต ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและนิสิตทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการรับบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งดำเนินการ ๒ ช่วงเวลา คือ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. จำนวน ๑๕๐ คน) และเวลา ๑๒.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. จำนวน ๑๕๐ คน) ณ ห้องสัมมนา (๒๑๑) กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๓๘๑๐-๒๕๓๕ หรือที่กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต โทร. ๒๕๓๕ Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English