ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

อ่านสักนิด ชีวิตง่ายกว่าเดิม

  • กรณีท่านเคยยกเลิกบริการข้อความผ่านทาง *137 (ตามประกาศของ กสทช.) ท่านจะไม่ได้รับรหัส OTP (One Time Password) กรุณาใช้งานผ่านอีเมลแทน
  • หากระบบแจ้งว่าส่งอีเมลสำหรับตั้งค่ารหัสผ่านใหม่แล้ว ให้ท่านเข้าไปตรวจสอบที่อีเมลของท่าน และเปิด Url ที่ทางระบบเตรียมไวให้
    *จะต้องมี อีเมลสำรอง ที่บันทึกไว้ในระบบทะเบียนหรือภายในบริการ OSS
  • หากระบบแจ้งว่ามีการส่ง OTP (One Time Password) ให้ท่านตรวจสอบข้อความ SMS ที่มือถือของท่าน
    *ใช้ได้ในกรณีที่ท่านมีการบันทึกเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้ในระบบทะเบียน หรือภายในบริการ OSS
Loading

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English